Třebíč

Prim. MUDr. Vladimír KOTEK, Ph.D., MBA

odborný lékař a soudní znalec pro urologii a klinickou onkologii, bývalý primář nemocnice v Třebíči
člen Národní demokracie
kandidát na senátora za volební obvod č. 53 (Třebíč)

Curriculum Vitae

Čestné zahraniční tituly: Dr. h.c., Prof. h.c.

Vzdělání :
středoškolské – Gymnázium Slovanské nám. 7, Brno-Královo Pole; ukončeno maturitní zkouškou v r. 1978

vysokoškolské – lékařská fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita) – obor všeobecné lékařství; ukončeno v r. 1984 státní rigorózní zkouškou (MUDr.)

postgraduální – atestace I. stupně z urologie v r. 1987 (Praha), atestace II. stupně z urologie v r. 1992 (Praha), nadstavbová atestace z klinické onkologie v r. 1997 (Praha)

doktorské – lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně – obor chirurgie; ukončeno v r. 2007 obhajobou disertační práce „Experimentální zdůvodnění zvýšené operační radikality u nádorů ledvin“ (Ph.D.)

profesní – Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze – obor finančnictví, s přechodem na Ústav práva a právní vědy v Praze – obor veřejné právo; ukončeno v r. 2012 obhajobou disertační práce „Aktuální trestně právní aspekty znaleckého posuzování v oboru zdravotnictví“ (MBA)

Profesní kariéra:

od r. 1984 – urologická klinika FNsP v Brně, Pekařská 53 (nyní Fakultní nemocnice u sv. Anny), původně sekundární lékař v atestační průpravě v oboru urologie (z toho 1 rok povinné prezenční vojenské služby na pozici „mladší lékař zdravotnické služby“);

po získání atestace I. stupně z urologie samostatně pracující lékař na ambulanci téhož pracoviště, posléze vedoucí ambulantní lékař až do roku 1991

od r. 1992 – po delimitaci urologické kliniky do FN Brno-Bohunice zůstal jako ambulantní urolog ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, původně organizačně začleněn v rámci I. chirurgické kliniky tamtéž, po obnovení samostatného urologického oddělení ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně od r. 1994 pak nepřetržitě až do srpna 2001 na pozici zástupce přednosty; v tomto období navíc v rámci vedlejšího pracovního nadúvazku do r. 1997 konziliární urolog pro vězeňskou nemocnici Vazební věznice v Brně a od ledna 2001 externí konziliář-urolog v Masarykově onkologickém ústavu Brno-Žlutý kopec

od září 2001 – přechod na plný pracovní úvazek do Masarykova onkologického ústavu v Brně a pověřen vedením nově utvořeného samostatného „oddělení urologické onkologie“ (v listopadu 2011 v důsledku organizačních změn toto oddělení bylo zrušeno, resp. stalo se pouhou součástí tamní „kliniky komplexní onkologické péče“)

od prosince 2001 po konkursním řízení jmenován přednostou urologického oddělení Nemocnice v Třebíči, v této vedoucí funkci až do konce roku 2004, poté po nedobrovolném odchodu do zahraničí (z důvodu nesouhlasu s koncepcí organizace zdravotnictví v regionu po tehdejší transformaci systému, kdy politické vedení kraje rozpoutalo vlnu personálních čistek vůči primářům, kteří nebyli loajální tehdejší garnituře) nepřetržitě až do září 2016 zde nadále na zkrácený pracovní úvazek činný jako externí konzultant (kategorický požadavek nového primáře, přes likvidační zájem vrcholného managementu)

v letech 2005 – únor 2010 činný ve Spolkové republice Německo (původně jako společník soukromé urologické praxe v Bavorsku (Roding), posléze jako odborný lékař na urologickém pracovišti HELIOS v Aue)

od března 2010 dosud činný v Rakousku jako vrchní lékař (Oberarzt) urologického pracoviště Zemské nemocnice WALDVIERTEL – pracoviště Waidhofen an der Thaya, z  toho od r. 2013 na funkční pozici zástupce přednosty

Osobní motto:
„Doufat ve spravedlnost, ale být připraven i na bezpráví“ (L. A. Seneca ml.)

Nikdy nevzdávat boj za své názory, nenechat se odradit ani dílčími prohrami.