Transparentní účet

Strana ROZUMNÍ má pro účely výdajů na senátní volby 2018 (oddělené na jednotlivé senátní obvody) zřízen transparentní účet vedený u Fio banky, číslo účtu: 2501125337/2010 (Pro náhled klikněte na číslo daného účtu).
Pozn.: Na tento účet nelze posílat dary pro volební kampaň.

Dary pro volební kampaň (od 100,- do 1000,- Kč včetně) posílejte na transparentní účet pro dary 2901125336/2010 (Pro náhled klikněte na číslo daného účtu) vedený u Fio banky, s uvedením jména, příjmení, data narození a města (obce) trvalého bydliště (ne celá adresa). Dary od 1001,- Kč výše musí být ošetřeny darovací smlouvou (žádost o darovací smlouvu posílejte na rozumni@email.cz).